Presentasjoner: Kurs i analyse av registerdata 24. - 26. april 2019

Image
Her finner du presentasjoner fra forelesningene fra kurset "Analyse av registerdata" som foregår i Tromsø 24.-26. april. Presentasjoner legges ut som lenker i timeplanen etter hvert som vi får tilgang til de.

 

Timeplan for HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2019

Dag

Dato

Kl

Tittel

Foredragsholder

Onsdag

24.apr

1000-1015

Registrering, kaffe og velkommen

 

Onsdag

24.apr

1015-1100

Epidemiologi – en oppfriskning

Bjarne Koster Jacobsen
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT

Onsdag

24.apr

1115-1200

Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål

Heidi Talsesethagen
Jurist, SKDE

Onsdag

24.apr

1200-1215

Informasjon om eksamen

Bjarne Koster Jacobsen/Kari Lægreid
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT

Onsdag

24.apr

1215-1300

Lunsjpause

 

Onsdag

24.apr

1300-1345

Datavask

Kevin Thon
Statistiker, Nasjonalt servicemiljø, SKDE

Onsdag

24.apr

1400-1445

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Jon Michael Gran

Statistiker, førsteamanuensis, Avdeling for biostatistikk, UIO

Onsdag

24.apr

1500-1545

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Jon Michael Gran

Statistiker, førsteamanuensis, Avdeling for biostatistikk, UIO

Onsdag

24.apr

1600-1645

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Jon Michael Gran

Statistiker, førsteamanuensis, Avdeling for biostatistikk, UIO

     

 

 

     

 

 

Torsdag

25.apr

0815-0900

Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

Tonje Braaten
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, UIT

Torsdag

25.apr

0915-1000

Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

Tonje Braaten
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, UIT

Torsdag

25.apr

1015-1100

Multippel testing

Anne Marie Fenstad
Statistiker, Nasjonal kompetasetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Torsdag

25.apr

1100-1145

Lunsjpause

 

Torsdag

25.apr

1145-1230

Stratifisering og justering

Tron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Torsdag

25.apr

1245-1330

Propensity score

Tron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Torsdag

25.apr

1345-1430

Validering av registerdata

Torunn Varmdal
Leder, Nasjonalt servicemiljø, region Midt-Norge

Torsdag

25.apr

1445-1530

Validering av registerdata

Torunn Varmdal
Leder, Nasjonalt servicemiljø, region Midt-Norge

Torsdag

25.apr

1545-1630

Visualisering

Lena Kristin Bache-Mathiesen
Rådgiver/statistiker
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

26.apr

0815-0900

Registerdata vs. RCT

Gro Rosvold Berntsen

Sjefsforsker, Avd. Helhetlige pasientforløp, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Fredag

26.apr

0915-1000

RRCT: Registry- randomized–controlled-trials


Kilder til forelesning:https://www.ctti-clinicaltrials.org/files/session3-1_frobert_taste-trial_regtrial_march30.pdf
TASTE Prospective Presentation Slides

Svein Rotevatn
Leder av Norsk register for invasiv kardiologi

Fredag

26.apr

1015-1100

Sentrale helseregistre

Petur Benedikt Juliusson

Avd.direktør, PhD/Professor, Helseregisterforskning og-utvikling, FHI

Fredag

26.apr

1100-1145

Lunsjpause

 

Fredag

26.apr

1145-1230

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode

Tore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN

Fredag

26.apr

1245-1330

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi – presentasjon av forskning med vekt på analysemetode

Tore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN