Presentasjoner: Kurs i analyse av registerdata 24.-26.april

Image
Publisering av resultater 2016
Her finner du timeplan, pensumliste og presentasjoner fra forelesningene under kurset "Analyse av registerdata" som foregår i Tromsø 24.-26. april. Presentasjoner legges ut som lenker i timeplanen etter hvert som vi får dem tilsendt.

Timeplan for HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2017

Kurset foregår i auditorium 5, MH-bygget, UiT.  

Mandag 24. april

Kl

Tittel

Foredragsholder

1000-1015

Registrering, kaffe og velkommen

 

1015-1100

Fornuftig bruk av registerdata

Olav Helge Førde Seniorforsker, SKDE

1115-1200

Epidemiologi – en oppfriskning

Bjarne Koster Jacobsen Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT

1215-1300

Multippel testing

Anne Marie Fenstad Statistiker, Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

1300-1315

Informasjon om eksamen

Tom Wilsgaard Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT

1315-1400

Lunsjpause

 

1400-1445

Time 1. Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Odd O. Aalen Professor i medisinsk statistikk, UiO

1500-1545

Time 2. Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

1600-1645

Time 3. Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Tirsdag 25. April

0815-0900

Time 1. Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

Tom Wilsgaard Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT

0915-1000

Time 2. Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

1015-1100

Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål

May Britt Rossvoll Jurist, REK Nord

1100-1145

Lunsjpause

 

1145-1230

Stratifisering og justering

Tron Moger Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

1245-1330

Propensity score

1345-1430

Time 1. Validering av registerdata

Aldana Rosso Statistiker, Lunds Universitet

1445-1530

Time 2. Validering av registerdata

1545-1630

Analyse av PROM-data (pasientrapporterte mål)

Tove Aminda Hanssen Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsfag, UIT

Onsdag 26. april

0815-0900

Registerdata vs. RCT

Vinjar Fønnebø Direktør, NAFKAM, UiT

0915-1000

RRCT: Registry- randomized–controlled-trials

Reinhard Seifert Biostatistiker, UiB

1015-1100

Sentrale registre – styrker, svakheter, koblingsmuligheter

Rune Kvåle Overlege, Hjerte- og karregisteret, FHI

1100-1145

Lunsjpause

 

1145-1230

Sentrale registre – styrker, svakheter, koblingsmuligheter

Rune Kvåle

1245-1330

Time 1. Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode

Tore Solberg Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN

1345-1430

Time 2. Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode