Presentasjoner og kursinfo: Analyse av registerdata

Colourbox
Her finner du timeplan, pensumliste og presentasjoner fra forelesningene i forbindelse med kurset "Analyse av registerdata" som foregikk i Tromsø 23.-25. april. Tilgjengelige presentasjoner er lagt ut lenker i timeplanen under.

Timeplan for HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2018

Mandag 23. april: 10.00-16.45, auditorium 2, MH-bygget

Tirsdag 24. april: 08.15-16.30, auditorium 2, MH-bygget

Onsdag 25.april: 08.15-13.30, auditorium 5, MH-bygget

Mandag 23.april
KlTittelForedragsholder
1000-1015Registrering og velkommen 
1015-1100Epidemiologi – en oppfriskningBjarne Koster Jacobsen
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT
1115-1200Analyse av PROM-data (pasientrapporterte mål)

Tove Aminda Hanssen
Rådgiver, Fagsenter for pasientrapporterte data

1200-1215Informasjon om eksamenTom Wilsgaard
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT
1215-1300Lunsjpause 

1300-1345

Datavask

Kevin Thon
Statistiker, SKDE

1400-1445Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferensMats Julius Stensrud
post doc. avd for biostatistikk, UiO
1500-1545Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens 
1600-1645Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens 
Tirsdag 24.april
0815-0900Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdataTom Wilsgaard
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT
0915-1000Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdataTom Wilsgaard
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT
1015-1100Multippel testingAnne Marie Fenstad
Statistiker, Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
1100-1145Lunsjpause 
1145-1230Stratifisering og justeringTron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO
1245-1330Propensity scoreTron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO
1345-1430Validering av registerdata

Torunn Varmdal
Leder, Nasjonalt servicemiljø, region Midt-Norge

1445-1530Validering av registerdata 
1545-1630Visualisering

Lena Kristin Bache-Mathiesen
Rådgiver/statistiker
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest

Onsdag 25.april
0815-0900Registerdata vs. RCTVinjar Fønnebø
Direktør, NAFKAM, UiT
0915-1000RRCT: Registry- randomized–controlled-trialsSvein Rotevatn
1015-1100Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformålHeidi Talsesethagen
Jurist, SKDE
1100-1145Lunsjpause 
1145-1230Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetodeTore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN
1245-1330Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi – presentasjon av forskning med vekt på analysemetodeTore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN