Program: Publisering av nye resultater 13.november

  • Bent Høie, 14.november 2016
Disse tre kvalitetsregistrene skal presentere sine resultater mandag 13.november. Se programmet for arrangementet her.

13. november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie kommer for å åpne arrangementet.

Under arrangementet vil tre kvalitetsregistre presentere sine resultater, med kommentarer fra aktuelle pasientforeninger. I år er det Norsk MS-register og biobank, Nasjonalt register for lungekreft og Nasjonalt register for leddprotese som skal presentere sine resultater. Det blir enkel matservering fra klokken 12.00.

Hele arrangementet streames live, følg arrangementet her fra klokken 13.00.

Program

13.00 – 13.05

Velkommen

Bjørn Guldvog
Direktør

Helsedirektoratet

13.05 – 13.20

Åpning

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister

13.20 – 13.30

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for 2017

Eva Stensland
Leder

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

13.30 – 13.40

Norsk MS-register og biobank

Kjell-Morten Myhr
Faglig leder
Norsk MS-register og biobank

13.40 – 13.45

MS-forbundet

Mona Enstad
Brukerrepresentant og generalsekretær
MS-forbundet

13.45 – 13-55

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Lars Fjellbirkeland
Leder av referansegruppen, overlege 
OUS, Rikshospitalet

13.55 – 14.00

Lungekreftforeningen

Cecilie Bråthen
Lungekreftforeningen

14.00 – 14.10

Nasjonalt register for leddproteser

Geir Hallan
Seksjonsoverlege/professor
Nasjonalt register for leddproteser

14.10 – 14.15

Nasjonalt register for leddproteser

Jostein Bildøy
Brukerrepresentant
Nasjonalt register for leddproteser

14.15 – 14.20

Spørsmål fra salen

 

14.20 – 14.40

Resultater fra kvalitetsregistre til styring

Barthold Vonen
Direktør
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Geir Hallan
Seksjonsoverlege/professor
Nasjonalt register for leddproteser