Program: Se hvilke registre som skal presentere seg 14.november

Image
Program presentasjon av nye resultater
Nå er programmet for presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene mandag 14.november klart. Påmelding til arrangementet finner du inne i artikkelen.

Mandag 14.november presenteres nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner arrangementet. 

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor sykdomsgrupper.

Resultatene fra de medisinske registrene gir informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved norske sykehus. Resultater fra alle de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene vil samme dag publiseres på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Arrangementet ble streamet: Se video fra presentasjonen her 

 

Program for dagen

DEL 1.  Resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene  
10.15 – 10.20
Velkommen
Bjørn Guldvog
Direktør
Helsedirektoratet
 
10.20 – 10.35
Innledning
Bent Høie
Helse- og omsorgsminister
Helse- og omsorgsdepartementet
 
10.35 – 10.45
Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for 2016
Eva Stensland
Leder
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
 
10.45-10.55
Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft
Bjørn Naume
Overlege/professor
Leder av referansegruppen
Nasjonalt register for brystkreft
 
10.55-11.00
Brystkreftforeningen
Ester-Johanne Sande
Styreleder
Brystkreftforeningen
 
11.00-11.10
Norsk intensivregister
Reidar Kvåle
Daglig leder
Norsk intensivregister
 
11.10-11.15
Pasientforening
Pasient- og brukerrepresentant
11.15 – 11.25
Norsk karkirurgisk register
Martin Altreuther
Faglig leder
Norsk karkirurgisk register
 
11.25 – 11.30
Pasientforening
Snorre Ness
Leder
Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF
 
11.30 – 11.45
Spørsmål fra salen
 
 
 
11.45-12.00
Pause
 
DEL 2. Hvordan håndtere ulikhet i kvalitet – fra påvist variasjon til handling
 
Ordstyrer: Finn Henry Hansen
Direktør, Helse Nord RHF
 
 
12.00-12.20

 

Norsk kvinnelig inkontinensregister

 

Sigurd Kulseng-Hanssen
Faglig leder, Norsk kvinnelig inkontinensregister
 
Kristine Amundsen
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
 
12.20-12.40

 

Norsk hjerteinfarktregister

 

Kaare Harald Bønaa
Faglig leder, Norsk hjerteinfarktregister
 
Rune Wiseth
Klinikksjef
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital
 
Kjell Andersen
Overlege, Hamar sykehus
12.40
Avslutning og enkel servering
 

 

Dato:  14.11.2016          

Tid: kl.10:15 – 12:45

Sted: Helsedirektoratet
          Universitetsgt.2 (v /St. Olavsplass)
          Auditoriet i 2. etg.

Arrangør: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Helsedirektoratet. Kontaktperson: Vibeke Lund Pettersen, telefon 916 02 381 eller e-post: vibeke.lund.pettersen@skde.no