PROM konferanse

-
Fagsenter for pasientrapporterte data inviterer til PROM Konferanse 31.mai på Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen.

PROM konferanse 31. mai 2017 kl. 09:30-16:00 Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen.

Tittel på konferansen: Pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre, forsking og kvalitetsforbetring – framtidas utfordringar og moglegheiter.

Program for PROM konferansen finn du her 

Det er ingen kursavgift for deltaking

Påmelding til konferansen er no opna:

Eksterne deltakarar går inn på: www.laeringsportalen.no NB! Husk å velje ‘Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere’ når du lagar brukar, sjå manual her

Opprett ein brukar (‘Registrer deg’) og under ‘Organisasjon’ vel du ‘Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere’

Logg deg deretter på, søk opp «PROM-konferanse» i Kurskatalog og meld deg på.

Lenkja til Læringsportalen for interne deltakarar er: http://sso.laeringsportalen.no/