-

PROM-konferansen 10. juni 2021

Image

Framtidsretta bruk av pasientrapporterte data i datafangst og analyse

PROGRAM for digital konferanse 10. juni

10:00-10:05     Opning v/ Anette Storesund, leiar Fagsenter for pasientrapporterte data

Sesjonen vert leia av Tone M. Norekvål, spesialrådgjevar ved Fagsenter for pasientrapporterte data ved Helse Bergen HF og professor ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet

Keynote

10:05 - 11:05   “Patient-Reported Outcomes next level: Contemporary issues in PRO research” v/ Philip Moons, Professor of Healthcare and Nursing Science, Department of Public Health and Primary Care, University of Leuven, Belgium.

11:05 - 11:10 KORT BEINSTREKK

Pasientrapporterte data endrar praksis

11:10 - 11:40   Korleis kan registerdata og bruk av PROMs bidra til endring av klinisk praksis? Eksemplar frå Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi v/ Tore Solberg, overlege og spesialist i nevrokirurgi, leiar i Ryggkirurgiregisteret Universitetssykehuset i Nord Norge

11:40 – 12:20 LUNSJ

Val av instrument og metodiske omsyn

Sesjonen vert leia av Astrid Klopstad Wahl, professor ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

12:20 - 12:40   Fear of COVID-19 Scale v/ professor Marjolein Iversen, Fagsenter for pasientrapporterte data / Høgskulen på Vestlandet

12:40 - 13:10   Kontroversar, utfordringar og moglegheiter med sumskårane til SF-36 og RAND-36  v/ professor John Roger Andersen, Fagsenter for pasientrapporterte data / Høgskulen på Vestlandet

13:10 - 13:20   BEINSTREKK

13:20 - 13:40   Latent klasseanalyse ved bruk av EQ-5D v/ forskar Kyrre Breivik, Fagsenter for pasientrapporterte data / forskar ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE

13:40 - 14:00  Innføring av EQ-5D i Nasjonalt register for leddproteser v/ statistikar Anne Marie Fenstad

14:00 - 14:15   PAUSE/BEINSTREKK

Løysningar for elektronisk innhenting av pasientrapporterte data

Sesjonen vert leia av Linn Bæra, leiar av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data og leiar for brukarerfaring i Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

14:15 - 14:40   LOVePROM – Korleis vi lukkast med å implementere pasientrapporterte data i kvalitetsregistera v/ Per Arne Holman, analysesjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

14:40 - 15:00   ePROM - elektronisk innhenting av pasientrapporterte data – dagens status og mogelegheitene framover v/John Petter Skjetne, produktansvarlig for medisinske kvalitetsregistre i HEMIT

15:00 - 15:20   PROM i registra og PROM i journal, korleis samordne? v/ Christer Mjåset, viseadministrerende direktør Helseplattformen og gjesteforskar, Harvard T.H. Chan School of Public Health

15:20 - 15:30   Takk for dagen og vel heim v/ Eva Stensland, leiar i Nasjonalt Servicemiljø for Medisinske Kvalitetsregistre

PÅMELDING

Deltakelse på konferansen er gratis. Lenke til påmelding finner du her. Påmeldingsfristen er 4. juni 2021. Lenke til konferansen sendes ut 1-2 dager før konferansedato til den e-postadressen som du oppgir ved påmelding. Velkommen!