PROM-konferansen 5. juni - presentasjoner

Image
PROM-konferansen ble avholdt i Bergen 5. juni, og presentasjoner fra dagen ligger ved i denne saken.

How can PROM be used to improve the health service? v/ Nick Black, Professor of Health Services Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK 

Kvifor PROM i registrene? v/ Olav Røise, leiar av Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre og professor ved Universitetet i Oslo og Stavanger universitetssjukehus

PROM data – korleis kan dei brukas? v/ Ivar Magne Austevoll, PhD, overlege Ortopedisk klinikk, Kysthospitalet Hagavik, og Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurg

Bruk av pasientrapporterte data frå Norsk porfyriregister v/ Åshild Rostad Enes, sjukepleiar/spesialkonsulent, Mcs

Resultat og erfaringar frå «Undesøkelsen om menns helse 2017» v/ Ylva Gjelsvik, MA, rådgivar Kreftregisteret

Min kamp — med longitudinelle modellar av pasientrapporterte data v/John Roger Andersen, professor Høgskulen på Vestlandet og leiar av forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt

Opphavsrett/lisens på spørjeskjema v/ Monica Skagen, jurist, rådgivar i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Ivaretakelse av personvern ved tilgjengeliggjøring av data fra medisinske kvalitetsregistre v/ Christer Kleppe, jurist, spesialrådgivar hos Personvernombod i Helse Bergen