Prosjektmidler til metadata og dataprodukt

Image
Kvalitetsregistre kan nå søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt.

Arbeidet med å overføre data fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene til Helseanalyse-plattformen krever ressurser utover normal drift for registrene. Arbeidet vil innebære å definere metadata om dataprodukt og tilhørende variabler, spesifisere dataprodukt og implementere dataprodukt.

Direktoratet for e-helse stiller derfor med økonomisk støtte for å legge til rette for gjennomføringen av dette arbeidet og har i sitt budsjett for 2021 stilt til rådighet midler som skal dekke arbeid i 2021. Nasjonalt servicemiljø fordeler midlene på vegne av Direktoratet for e-helse.