Prosjektmidler til metadata og dataprodukt - ny søknadsrunde

Image
Data
Kvalitetsregistre kan nå søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt.

Dette er andre søknadsrunde på disse midlene med søknadsfrist 1. september.

Det er mulig å søke om midler i begge søknadsrundene, så lenge summen av midlene ikke er høyere enn det øvre taket - kr. 230 000.

Arbeidet med å overføre data fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene til Helseanalyse-plattformen krever ressurser utover normal drift for registrene. Arbeidet vil innebære å definere metadata om dataprodukt og tilhørende variabler, spesifisere dataprodukt og implementere dataprodukt.

Direktoratet for e-helse stiller derfor med økonomisk støtte for å legge til rette for gjennomføringen av dette arbeidet og har i sitt budsjett for 2021 stilt til rådighet midler som skal dekke arbeid i 2021. Nasjonalt servicemiljø fordeler midlene på vegne av Direktoratet for e-helse.