Publisering av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

-
Tirsdag 13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helseminister Bent Høie åpner arrangementet.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å forbedre kvaliteten i spesialisthelsetjenesten.

Under arrangementet vil fire utvalgte kvalitetsregistre presentere sine resultater, med kommentarer fra aktuelle pasientforeninger. Det vil være anledning til å stille spørsmål til innlegg og presentasjoner. Resultater fra alle de 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene vil samme dag publiseres på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Hele arrangementet streames på nett: Klikk her for å følge arrangementet

Foreløpig program

13.00 – 13.05

Velkommen

Anne Lise Ryel, generalsekretær

Kreftforeningen

13.05 – 13.20

Åpning

 

Bent Høie

Helseminister

13.20 – 13.30

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2018

Eva Stensland, leder

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

 

13.30 – 13.40

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Erik Haug, overlege, leder av referansegruppen

13.40 – 13.45

Prostatakreftforeningen

Daniel Ask, nestleder

13.45 – 13-55

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

 

Villy Våge, overlege, registerleder

13.55 – 14.00

Pasientforening

Eva Aarskog, Brukerrepresentant

14.00 – 14.10

Norsk diabetesregister for voksne

John Cooper, medisinsk ansvarlig
Tone Vonheim Madsen, prosjektleder

14.10 – 14.15

Diabetesforbundet

Sverre Ur, forbundsleder

14.15 – 14.25

NorKog (Demensregisteret)

Geir Selbæk, Forskningsjef Aldring og helse

 

14.25 – 14.30

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Anne Rita Øksengård, Forskningssjef

 

14.30-14.40

Spørsmål

 

Dato: 13.11.2018

Tid: kl. 13.00 – 15.00

Det vil være lett matservering i forkant av arrangementet, samt mulighet for å se seg rundt i Kreftforeningens vitensenter - så kom gjerne i god tid. 

Sted: Kreftforeningens Vitensenter
          Kongens gate 6
          Oslo
          (Inngang på hjørnet i krysset Kongens gate og Rådhusgata)

Arrangør: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Kontaktperson: Vibeke Lund Pettersen, telefon 916 02 381 eller e-post: vibeke.lund.pettersen@skde.no