Publisering av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet arrangementet.
13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner arrangementet.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å forbedre kvaliteten i spesialisthelsetjenesten.

Under arrangementet vil utvalgte kvalitetsregistre presentere sine resultater, med kommentarer fra aktuelle pasientforeninger. Det vil være anledning til å stille spørsmål til innlegg og presentasjoner.

Resultater fra alle de 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene vil samme dag publiseres på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Dato: 13.11.2018

Tid: kl. 13.00 – 15.00

Sted: Kreftforeningens Vitensenter
          Kongens gate 6
          Oslo
          (Inngang på hjørnet i krysset Kongens gate og Rådhusgata)

Arrangør: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Kontaktperson: Vibeke Lund Pettersen, telefon 916 02 381 eller e-post: vibeke.lund.pettersen@skde.no