Registrerer ulike personer samme pasient likt?

Prosjekt av: Norsk karkirurgisk register

Dette datakvalitetsprosjektet har vært svært nyttig for NORKAR. Jevnt over har resultatene vist høy
enighet, og stort sett er det enkle feilregistreringer som trekker ned. Det er nyttig og interessant å se
hvordan registratorene har tolket historiene de fikk tildelt. Prosjektet har vist hvor det finnes mangler i brukermanualen og sekretariatet har gjort endringer fortløpende for å sikre god datakvalitet for data som skal registreres i 2020.

Resultatene fra studien legger et godt grunnlag for at sekretariatet og fagmiljøet kan se nærmere på
variablene med lav enighet og gjennomføre ytterligere tiltak for å forbedre enigheten.