Rundebordskonferanse for medisinske kvalitetsregistre

  • Colourbox
Påmeldingsfrist 12.september! Årets rundebordskonferanse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre arrangeres 16.oktober 2018. Tema for konferansen er forbedringsmetodikk og gruppedynamikk i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerer rundebordskonferanse 16. oktober 2018 for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre, prosjektledere/medarbeidere for nyoppstartede og pågående prosjekter, ledere og andre med interesse for klinisk kvalitetsforbedring basert på registerdata.

I følge nasjonal strategi for 2016-2020 skal alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre etter to års drift kunne identifisere kliniske kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak.  Etter fire års drift skal de, i samarbeid med fagmiljøene, kunne dokumentere bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid.

Hensikten med årets konferanse er å stimulere til utvikling av kvalitetsforbedringsprosesser basert på kvalitetsregistre, og å gi inspirasjon til de som allerede er i gang med slikt arbeid. Tema for konferansen er forbedringsmetodikk og gruppedynamikk i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Det blir både foredrag og praktisk arbeid i grupper. Deltagerne oppfordres til å ta med egne prosjekter eller ideer til prosjekter. Se program der gruppeoppgavene er vedlagt.

Påmeldingsfrist: 12. september 2018

Konferansen arrangeres på Gardermoen, kl. 09.00-15.30. Det er ingen påmeldingsavgift og lunsj inngår i påmeldingen.