Rundebordskonferanse - Slik bruker du medisinske kvalitetsregistre til forbedring av helsetjenesten

Image
bilde kvalitetet
For å bidra til økt bruk av medisinske kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid, arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre konferanse 2. november på Gardermoen.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er en unik kilde til kvalitetsforbedring i klinikken da de

  • Gir mulighet for å følge med på egne resultater sammenlignet med resten av landet
  • Kan avdekke områder for kvalitetsforbedring, og være utgangspunkt for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid
  • Gir mulighet for å følge med på effekt av gjennomførte kvalitetsforbedringstiltak
  • Gir mulighet for å følge med på effekt av implementerte endringer av klinisk praksis

La deg inspirere til hvordan du og dine kolleger kan ta utgangspunkt i resultater fra medisinske kvalitetsregistre for å forbedre helsetjenesten.

Konferansen passer for registerledere og andre med tilknytning til medisinske kvalitetsregistre, medarbeidere i kliniske avdelinger, ledere og andre med interesse for klinisk kvalitetsforbedring basert på data fra medisinske kvalitetsregistre. Deltagelse på konferansen er gratis.

Tema i programmet har fokus på

  • Hvordan man kan følge med på egne resultater fra kvalitetsregistre og bruke disse som utgangspunkt i kvalitetsforbedringsarbeid
  • Hvordan gjøre målinger underveis i forbedringsprosjekter
  • Hvordan simulering kan brukes i kvalitetsforbedringsarbeidet

Det er lagt opp til workshop i grupper. Oppgavene er oppdelt i tre nivåer, og du velger oppgave ved påmelding.

Her er program og de forskjellige oppgavene:

Meld deg på HER

Søkbare midler til kvalitetsforbedringsarbeid

Nasjonalt servicemiljø tildeler årlig midler til kvalitetsforbedringsprosjekter som tar utgangspunkt i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og kliniske miljø som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter.

Søknadsfrist for å søke midler er 1. september 2022, se utlysningen her. Konferansen 2. november vil være nyttig også for de som ønsker å søke på de utlyste midlene.