Rusregisteret (KVARUS) offisielt åpnet

Image
Kvalitetsregisteret for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler ble mandag offisielt åpnet med helseminister Bent Høie tilstede. Det nye registeret vil gi økt kunnskap om hva som virker innen rusbehandling, slik at rusavhengige kan få bedre behandling.

– Mennesker som strever med ruslidelser og psykiske lidelser lever opptil tjue år kortere enn befolkningen for øvrig. Dette er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt. Det nye nasjonale registeret vil hjelpe oss med å rette opp denne ulikheten, sa helseminister Bent Høie under markeringen på Veksthuset utenfor Stavanger mandag 4. februar. .

Høie takket alle på Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) for det viktige arbeidet, med en særlig takk til Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt - som har vært pådrivere for det nye kvalitetsregisteret.

– Regjeringen ønsker en kunnskapsbasert ruspolitikk. Vi vil styrke forskningen på bruk av rusmidler og behandling av rusavhengighet. Jeg er derfor svært glad for at vi endelig har fått på plass et nasjonalt kvalitetsregister for rusbehandling, mener Høie.

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS) (lenke) vil omfatte alle offentlige behandlingstiltak innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i hele landet, samt private tiltak som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. «Tverrfaglig spesialisert» betyr et medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud.

Bedre kunnskap om behandingsforløpet

I registeret registreres opplysninger om pasientens helse, livssituasjon og tidligere behandling, hva som gjøres i behandlingen, pasientens vurdering av nytte og medvirkning samt rusmiddelbruk. I tillegg registreres helse, livssituasjon og opplevd livskvalitet ved avsluttet behandling og ett år etter avsluttet behandling.

Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) Sverre Nesvåg, er leder for det nye kvalitetsregisteret.

– Får pasientene et bedre liv? Virker det som gjøres i rusbehandling? Det er først når vi får data inn i registeret som vi kan analysere – at vi kan begynne å svare på om den behandlingen vi gir faktisk virker, og for hvem det virker, sier Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR).

Ifølge Nesvåg finnes det kunnskap om den generelle effekten av noen spesifikke behandlingsmetoder men kunnskapsgrunnlaget om hva som gir best effekt for ulike pasientgrupper i ulike faser av behandlingsforløpet, er langt svakere. Registeret vil kunne gi data for både forskning og fagutvikling, spesielt når det gjelder å forstå avhengighet og hva som bidrar til økt mestring av rusproblemer.

Fakta
  • Helse Stavanger HF er databehandlingsansvarlig og har ansvar for daglig drift av registeret.
  • Helse Vest IKT er databehandler.
  • Leder for registeret er Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR).

​​​​