Se video: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Image
Streaming av resultater (Colourbox)
Mandag 30.september ble det presentert nye resultater fra de medisinske kvalitetsregistre. Helseminister Bent Høie holder åpningsinnlegg. Se video av arrangementet her.

Presentasjonen ble holdt i Kreftforeningens vitensenter i Oslo.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor ulike sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir kunnskap om forskjeller i kvalitet og behandlingstilbud ved norske sykehus.

Under arrangementet ble resultater for utvalgte kvalitetsregistre presentert, med kommentarer fra pasient- og brukerforeninger:

  1. Kvalitetsregistrene i Kreftregisteret presenterer utvalgte resultater. 
  2. Barnediabetesregisteret forteller hvordan de jobber for å bedre diabetesbehandling til barn og unge.
  3. Norsk hjertestansregister presenter sine resultater fra det siste året.

Nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er publiserest på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Videoklipp fra arrangementet: 

Kontaktperson: Vibeke Lund Pettersen, telefon 916 02 381 eller e-post:  vibeke.lund.pettersen@skde.no