Sementert fiksering av hofteleddsprotese for eldre pasienter

Prosjekt: Sementert fiksering av hofteleddsprotese for eldre pasienter
- Nasjonalt register for Leddproteser og Nasjonalt hoftebruddregister

Hoftebruddpasienter og hofteprotesepasienter kan bli operert med usementert eller sementert
operasjonsteknikk. Forskning har vist bedre resultat ved bruk av sementerte
lårbenskomponenter for eldre pasienter. Dette gjelder spesielt hoftebruddpasienter over 70 år
og kvinnelige hofteprotesepasienter over 75 år.

Registerdata fra Nasjonalt Register for Leddproteser og Nasjonalt Hoftebruddregister viste at de
nasjonale andelene som ble operert med sementert operasjonsteknikk i disse pasientgruppene
var lavere enn ønskelig. I perioden 2016-2017 var henholdsvis 83 % av hoftebruddpasienter og
64 % av kvinnelige hofteprotesepasienter operert med sementert operasjonsteknikk. Målet med
dette prosjektet var å øke disse nasjonale andelene. Konkret målsetning var sementert
operasjonsteknikk på >95% av hoftebruddpasienter over 70 år, og >90% for kvinnelige
hofteprotesepasienter over 75 år.

Vi identifiserte sykehus med lav andel, og inviterte de med som deltagere til tett oppfølging i
overgangen fra usementert til sementert operasjonsteknikk. Prosjektgruppen besto av totalt 19
sykehus. Gruppen fikk tilsendt årlige rapporter, delta på oppstartsmøte, to årlige fellesmøter for
erfaringsutveksling, og sluttseminar. I tillegg ble sykehusene i gruppen fulgt opp med årlige
telefonsamtaler og utvidede, sykehusvise rapporter på bestilling.

Resultater

Ved utgangen av 2021 var nasjonal andel hoftebruddpasienter over 70 år operert med
sementert operasjonsteknikk 96.7 %. For kvinnelige hofteprotesepasienter over 75 år var
andelen 87.6 %. Målene for prosjektet er dermed oppnådd for hoftebruddpasienter, og nesten
oppnådd for kvinnelige hofteprotesepasienter. Deltagersykehusene viste også en økning av sine
andeler gjennom hele prosjektperioden.