Seminar om brukermedvirkning 8. november 2021

Image
Shutterstock

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner i Oslo 8. november 2021.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

Program kommer!

Tid: Mandag 8. november 2021, 09:30 - 15:00
Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgate 3, Oslo

Påmelding

Frist for påmelding er 22. oktober.

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Vi vil dekke reisekostnader (kun reise) for pasient- og brukerrepresentanter som har lang avstand til Oslo, og som må benytte tog, buss eller fly for deltakelse på seminaret.

Velkommen til seminar!