Seminar om brukermedvirkning 8. november 2021

Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner i Oslo 8. november 2021.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

Tid: Mandag 8. november 2021, 09:30 - 15:00
Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgate 3, Oslo

Påmelding

Frist for påmelding er 22. oktober.

Dersom du ikke har mulighet til å delta fysisk så vil det være mulig å delta digitalt gjennom Teams på deler av seminaret.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj.

Vi dekker reisekostnader og overnatting for brukerrepresentanter og -organisasjoner som har lang reisevei, eller må ha overnatting av medisinske årsaker. Deltaker må legge ut for sine reisekostnader i forkant av arrangementet, og vil få refusjon etter deltakelse.

På seminaret vil det blir gitt informasjon om hvordan det kan sendes reiseregning eller faktura på reisekostnader.

Velkommen til seminar!