Seminar for pasient- og brukerrepresentanter

-
Seminar for pasient- og brukerrepresentanter/-organisasjoner om nasjonale kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar 28.november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

Formål med seminaret er å sette fokus på bruk av resultater fra nasjonale kvalitetsregistre for å forbedre helsetjenesten. Vi har følgende tema på programmet:

  • Erfaring fra brukerrepresentanter i fagråd
  • Formidling av resultater
  • Brukerrepresentanters rolle i arbeid med dekningsgrad i nasjonale registre
  • Resultater fra nasjonale kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring, presentasjon av ulike prosjekter

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Vi vil dekke reisekostnader (kun reise) for pasient- og brukerrepresentanter som må benytte tog eller fly for deltakelse på seminaret. Ta kontakt per mail: servicemiljoet@skde.no for refusjon av dine reisekostnader.

Av plasshensyn er det kun mulig å melde på 1-2 per organisasjon/register.

Påmelding HER , påmeldingsfrist er 1.november.

Program