Seminar for pasient- og brukerrepresentanter

Image
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har holdt seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd. Her finner du alle presentasjoner.

Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre arrangerte i slutten av oktober seminar for opplæring av brukerrepresentanter og fagråd i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Alle nasjonale kvalitetsregistre skal etter mål i Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2016-2020, ha brukerrepresentasjon i sine fagråd innen utgangen av 2017. Det er dermed viktig at både brukerrepresentanter og fagfolk i fagrådene har god kunnskap om kvalitetsregistre og hvordan brukerrepresentasjon kan tilrettelegges.

Seminaret gav en innføring i hva kvalitetsregistre er, jus, og bruk av data, brukerrepresentantens rolle i fagrådet, forankring i brukerorganisasjoner, hvordan skape gode relasjoner mellom brukerrepresentanter og fagfolk, hvordan formidle resultater og godt drevne representanter delte sine erfaringer med brukermedvirkning i kvalitetsregistre.

Her ligger alle presentasjoner fra seminaret:

Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Rettslig regulering av medisinske kvalitetsregistre

PROM og PREM – hva er det og hvordan kan det brukes

Veileder for brukerrepresentasjon i nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Hvordan skape god relasjon mellom brukerrepresentanter og fagfolket

Forankring i brukerorganisasjonene – hvordan formidle resultater?

Erfaring med brukerrepresentasjon i nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Sammendrag fra gruppearbeid/diskusjon