Spørreskjemaet "Frykt for covid-19" er klar for bruk

Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Det korona-spesifikke instrumentet "The Fear of covid-19 Scale" er nå oversatt og validert på norsk og tilgjengelig for bruk i medisinske kvalitetsregistre.

Som en følge av corona-pandemien har mennesker over hele verden følt på bekymring og engstelse for å bli smittet av corona-viruset og for å utvikle sykdommen covid-19. En forskningsgruppe i Iran ledet av professor Amir H. Pakpour har utviklet et instrument som har som målsetting å få et mål på denne frykten (Ahorsu et al. 2020). Spørreskjemaet har 7 spørsmål, er rapportert å ha gode psykometriske egenskaper, og er validert for å måle frykt i den generelle befolkning . 

Fagsenter for pasientrapporterte data har nå oversatt spørreskjemaet til norsk og validert det for psykometriske egenskaper i en norsk generell befolkning. Valideringsprosjektet er et samarbeid mellom Fagsenter for pasientrapporterte data og BiE Team (Bergen i Endring), Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Du finner valideringsartikkelen her

Skjemaet er til fritt bruk. Om ditt register er interessert i å bruke «Frykt for covid-19», eller har behov for mer informasjon, ta kontakt på: promsenter@helse-bergen.no. 

Referanser: 
1) Ahorsu DK, Lin CY, Imani V, Saffari M, Griffiths MD, Pakpour AH. The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation. Int J Ment Health Addict. 2020:1-9. doi: 10.1007/s11469-020-00270-8. 
2) Iversen MM, Norekvål TM, Oterhals K, Fadnes K, Mæland S, Pakpour A, Breivik K. Psychometric properties of the Norwegian version of the Fear of COVID-19 Scale. Int J Ment Health Addiction. 2021. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00454-2