Stor deltakelse på postersutstillingen

Det var stor interesse rundt posterutstillingen under Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Hele 48 bidrag var stilt ut.

Årets posterutstilling var delt inn i fem ulike tema:

  • Bruk av helseregisterdata til kvalitetsforbedring
  • Bruk av helseregisterdata til helseovervåkning, beredskapsarbeid og styring av helsetjenesten
  • Presentasjon av resultater fra registeret
  • Presentasjon av forskning basert på registerdata
  • Formål med design av registeret

Pris til Norsk hjerteinfarktregister

Posterutstillingen var godt besøkt, og det ble også i år delt ut en pris for beste poster. Prisen for beste poster på 10.000 kroner gikk til Norsk hjerteinfarktregister.

Posterjuryen bestod av:

Håkon Haaheim, seniorrådgiver, helsedirektoratet
Wenche Reed, leder, Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst
Mona Stedenfeldt, leder, Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge
Elisabeth Hagen, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Deltakere og postere

Her finner du en oversikt over hvem som deltok, samt link til posterene: 

Bruk av helseregisterdata til kvalitetsforbedring:

Bruk av helseregisterdata til helseovervåkning, beredskapsarbeid og styring av helsetjenesten:

Presentasjon av resultater fra registeret:

Presentasjon av forskning basert på registerdata:

Formål med og design av registeret: