Strategisk handlingsplan 2021-2023 for Nasjonalt servicemiljø

Image
Shutterstock
Strategisk handlingsplan gir retning for arbeidet i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Strategisk handlingsplan for perioden 2021-2023 for arbeidet i Nasjonalt servicemiljø skal svare på forventninger til fremtidig funksjon og bruk av registrene, og legger til grunn at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal være et viktig virkemiddel for å nå sentrale helsepolitiske mål. Strategien ble godkjent av interregionalt fagdirektørmøte 17. juni 2021.

Strategien beskriver fem satsingsområder for perioden:

  1. Kvalitetsforbedring av helsetjenesten
  2. Resultatformidling
  3. Datakvalitet
  4. Automatisert datafangst og harmonisering av variabler
  5. Helsedataprogrammet

Det er flere andre områder som er viktige, men som ikke er pekt ut som strategiske områder for perioden. Dette gjelder blant annet utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre, organisering av registre i faglige klynger og bruk av data fra kvalitetsregistre i forskning. Disse områdene skal servicemiljøet arbeide kontinuerlig med i perioden.