Svulstlokalisasjon kan ha betydning for overlevelsen ved tarmkreft

Ny studie fant at pasienter som har tarmkreft med spredning levde lengre hvis svulsten oppstod i venstre enn i høyre del av tarmen.

Dette overrasker ikke UiO-professor Geir Hoff, forskningssjef ved Sykehuset Telemark og forsker ved Kreftregisteret.

Om to uker starter den årlige kreftkongressen ASCO i Chicago. Blant studier som offentliggjøres før konferansen er en retrospektiv analyse av data fra en stor amerikansk studie. 

Denne sammenlignet cetuximab og bevacizumab i kombinasjon med cellegift hos pasienter med tykk- og endetarmskreft med spredning og ble presentert på ASCO for to år siden.  

Klinisk ulike
Den nye studien som legges frem på årets kongress har sett på progresjonsfri overlevelse ut fra svulstlokalisasjon i tarmen.

Forskerne fant at pasienter med primærsvulst i venstre siden av tarmen hadde median overlevelse på 33,3 måneder, sammenlignet med 19,4 måneder hos dem med høyresidig svulst.

Artikkelforfatterne påpeker i pressemeldingen fra ASCO at metastatisk sykdom i venstre- og høyresidig tumor er klinisk forskjellig.

Les resten av saken i Dagens Medisin her.