Utsatt inntil videre - Rundebordskonferanse: Kom i gang med kvalitetsforbedring

Image
Konferansen er inntil videre utsatt på grunn av Koronautbruddet.

For å bidra til økt bruk av medisinske kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid, arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre konferanse 16. april på Gardermoen. 

Resultater fra kvalitetsregistrene er en unik kilde til kvalitetsforbedringsarbeid i klinikken da de kan avdekke områder for kvalitetsforbedring, og være utgangspunkt for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid.

Konferansen passer for registerledere og andre med tilknytning til medisinske kvalitetsregistre, medarbeidere i kliniske avdelinger, ledere og andre med interesse for klinisk kvalitetsforbedring basert på data fra medisinske kvalitetsregistre. Deltagelse på konferansen er gratis.

Hensikten med konferansen er å motivere og ruste de som er interessert i å gjøre kvalitetsforbedringsprosjekter, og de som har identifisert uberettiget variasjon i resultater fra et medisinsk kvalitetsregister, til å gå i gang med planlegging. Tema i programmet har fokus på innføring i hvordan man kan bruke resultater fra kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid, hva som er viktig når man planlegger et prosjekt, og hva kvalitetsforbedringsmetodikk innebærer. Se mer informasjon i program.

Program