Utsatt søknadsfrist for prosjektmidler

På grunn av situasjonen med Koronaviruset utsetter Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE søknadsfristen for utlyste midler til prosjekter til pasientrettet kvalitetsforbedring og høy datakvalitet.

Helsepersonell prioriterer nå å handtere en usikker og kritisk situasjon, og servicemiljøet ønsker ikke å oppfordre til at viktige ressurser nå brukes til å planlegge prosjekter og skrive prosjektsøknader. For at alle potensielle søkere skal få anledning til å søke, vil vi komme tilbake med ny søknadsfrist når hverdagen har normalisert seg etter Koronautbruddet.

Av samme årsak er den planlagte rundebordskonferansen for de som ønsker å få innføring i kvalitetsforbedringsmetodikk, og tips til prosjektplanlegging, utsatt inntil videre.