Variabelbiblioteket: Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft