Vellukka heildigital PROM-konferanse 2021

Image
Shutterstock
Den 7. PROM-konferansen ble i 2021 heildigital. Over 160 personar var påmeldt, noe som er ny rekord.

Temaet for konferansen var framtidsretta bruk av pasientrapporterte data i datafangst og analyse. Programmet var rikhaldig og inneheldt spennande sesjonar om koss pasientrapporterte data endrar praksis, om val av instrument og metodiske omsyn og om løysingar for elektronisk innhenting av pasientrapporterte data.

Fagsenter for pasientrapporterte data ynskjer å takke både foredragshaldarar og deltakarar for ein fin og lærerik dag.

PROM-konferansen 2022 går av stabelen 2. juni – sett av datoen! Vi håper og trur at det vil være mogleg å arrangere denne konferansen med fysisk oppmøte. Me gler oss! 

Nedanfor finn du presentasjonar frå årets foredragshaldarar.