Vellykket samling i Nasjonalt Servicemiljø

Image
Randi
Det var stort oppmøte og god stemning da servicemiljøene for medisinske kvalitetsregistre møttes for første gang siden 2019.

De nasjonale servicemiljøene i Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør Øst er egentlig årlig, men på grunn av koronapandemien har det vært vanskelig å få til. Den to dager lange samlingen i Oslo 24.-25. oktober ble derfor den første på tre år.

På samlingen ble det tatt opp mange tema som miljøene er opptatt av og utfordringer de har felles. Blant annet status for regionene når det kommer til samtykke og reservasjon i forhold til Helsedataprogrammet, og status når det gjelder metadataprogrammet.

Seniorrådgiver i Nasjonalt Servicemiljø, SKDE, Marianne Nicolaisen, presenterte tall og status for kvalitetsforbedringsarbeidet. Det foregår mye godt kvalitetsforbedringsarbeid i kliniske miljøer i Norge. I 2021 oppga 47 registre at de hadde identifisert forbedringsområder, og 40 registre oppga at de i løpet av året hadde startet kontinuerlig forbedringsarbeid. I årene 2015-2021 ble det bevilget nær 11 millioner kroner til 23 prosjekter innen kvalitetsforbedringsarbeid.

På dag to var det en rekke presentasjoner, blant annet

  • Faggruppen for datakvalitet, ved leder Sigrid Ravnsborg Justad
  • Rapporteket og resultattjenester, ved spesialrådgiver i Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Are Edvardsen
  • Ny høring om forskrift for Helsedataservice sin myndighet, ved jurist i SKDE Heidi Talsethagen
  • Datakvalitet, ved forsker i Norsk Hjerneslagregister Torunn Varmdal
  • Om PROM i nasjonale kvalitetsregistre 2017-21 av Jorunn Kirkeleit og Kjersti Oterhals ved Fagsenter for pasientrapporterte data
  • Automatisert datafangst, ved leder i Nasjonalt Servicemiljø Philip Skau
Image
randi
Image
Randi
Image
Randi