Viktig forskrift på høring

Image
Shutterstock
Forslag til forskrift om en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) er på høring med høringsfrist 13. august 2021.

Målet med forskriften er å forenkle og effektivisere prosessene for tilgang til helsedata.

Helseanalyseplattformen skal legge til rette for innbyggertjenester, fellestjenester for registerforvalterne og analyser på tvers av ulike helseregistre. Helsedataservice skal fungere som «en postkasse» og koordinator i søknadsprosessene om helsedata til forskning og annen sekundære bruk av helsedata innenfor helseregisterlovens formål.

Med forslaget overføres vedtaksmyndighet fra registerforvalterne (ofte et helseforetak) til Helsedataservice, slik at registerforvalterne ikke selv skal kunne fatte vedtak om å gi tilgang til opplysningene i registeret for bruk i forskning. Den foreslåtte finansieringsmodellen vil også bety økte kostnader for bruk av data til forskning.

Høringsfristen er 13.08.21. Vi anbefaler de som jobber i medisinske kvalitetsregistre å sette seg inn i konsekvensene av de foreslåtte endringene, og gi sine innspill i sin «linje» eller lage egne høringssvar. SKDE har laget et høringssvar som nå er innsendt og kan leses nedenfor. Alt innhold i vårt høringssvar kan «gjenbrukes» dersom ønskelig.

Lenke til høring “Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)”