Vil du bli forbedringsagent?

Image
Vil du sette i gang og lede ambisiøse forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Et nytt kull forbedringsagenter starter opp i april 2017.

Det er nå mulig å søke om plass på Nordisk forbedringsagentutdannelse. Utdanningen gir kompetanse i å drive og lede effektivt forbedringsarbeid i helsetjenesten, og er et samarbeid mellom Det norske pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 og Dansk Selskab for Pasientsikkerhed.

Et nytt kull forbedringsagenter starter opp i mai 2017. Programmet går over 8 måneder, inkludert tre samlinger og 5-6 videokonferanser. I løpet av utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt i egen virksomhet.

Søknader skal gå via det aktuelle HFet, kontakt derfor ditt HF for intern søknadsfrist. Frist for HFene for å sende inn søknad til Pasientsikkerhetsprogrammet er 31. oktober.

Mer informasjon finner du her