Webinar om Helseanalyseplattformen

Image
Helsedataprogrammet arrangerer et webinar om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Helseanalyseplattformen i august og september.

Der vil det bli orientert om arbeidet med Helseanalyseplattformen og Helsedataservice. Det vil også bli informert om hva det innebærer å publisere data på Helseanalyseplattformen og en foreslått tidsplan for overføring av data fra de ulike kvalitetsregistrene til Helseanalyseplattformen.

For å kunne nå ut til flest mulig gjennomføres webinaret to ganger:

  • torsdag 27. august kl 14-15
  • onsdag 2. september kl 12-13

Det blir samme innhold i begge webinarene.

Hvis du ønsker å delta, men ikke har mottatt innkalling til webinaret, eller har spørsmål, ta kontakt med Axel Storebø, Direktoratet for e-helse på epost: Axel.Storebo@ehelse.no

Slik deltar du på seminaret: 

Vi ber om at alle slår av kamera og mikrofon i det man ringer inn til møterommet. Dette for ikke å overbelaste systemet.

Spørsmål kan sendes på e-post til axel.storebo@ehelse.no under selve webinaret. Vi tar sikte på å svare ut de spørsmålene vi rekker på slutten av møtet. Dersom det ikke blir tid til å svare ut alle spørsmål, vil disse bli besvart skriftlig i etterkant av webinaret.