Webinar: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

-
Nasjonalt servicemiljø inviterer til webinar tirsdag 27.oktober klokken 13.00, i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Nasjonalt servicemiljø inviterer til webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Tidligere år har det blitt gjennomført et åpent arrangement i forbindelse med publiseringen, men som følge av koronasituasjonen vil vi i år gjennomføre markeringen digitalt. 

Webinaret arrangeres tirsdag 27.oktober klokken 13.00 og varer cirka en time. Det vil komme informasjon om påmelding og hvordan man deltar nærmere arrangementet.

På programmet står Norsk intensiv- og pandemiregister, som da koronaen traff Norge opprettet et eget pandemiregister i rekordfart. Pandemiregisteret har allerede bydd på viktige og interessante resultater som er til stor nytte i kampen mot viruset. 

Også Hjerteinfarktregisteret har spennende resultater å vise til, og vil presentere noen av under webinaret. 

SKDE og Nasjonalt servicemiljø presenterer en ny interaktiv nettside for resultater fra medisinske kvalitetsregistre. Denne nyheten gir mulighet til å se samlede resultater for hvert enkelt sykehus, og gir samtidig mulighet til å sammenligne flere behandlingsenheter. Etter vi har vist frem den nye nettsiden vil administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae snakke om resultater fra kvalitetsregistre som grunnlag for å forstå og beslutte utforming av “sørge-for”-ansvaret i spesialisthelsetjenesten.              

Webinaret vil bli ledet av Eva Stensland, leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 

Detaljert program kommer.