Webinar: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø inviterer til webinar tirsdag 27.oktober klokken 13.00, i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Nasjonalt servicemiljø inviterer til webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Tidligere år har det blitt gjennomført et åpent arrangement i forbindelse med publiseringen, men som følge av koronasituasjonen vil vi i år gjennomføre markeringen digitalt. 

Webinaret arrangeres tirsdag 27.oktober klokken 13.00 og varer cirka en time. Det er ingen påmelding, og du kan delta på webinaret ved å gå inn på lenken under.

Klikk her for å delta på webinar

På programmet står Norsk intensiv- og pandemiregister, som da koronaen traff Norge opprettet et eget pandemiregister i rekordfart. Pandemiregisteret har allerede bydd på viktige og interessante resultater som er til stor nytte i kampen mot viruset. 

Også Hjerteinfarktregisteret har spennende resultater å vise til, og vil presentere noen av disse under webinaret. 

SKDE og Nasjonalt servicemiljø presenterer en ny interaktiv nettside for resultater fra medisinske kvalitetsregistre. Denne nyheten gir mulighet til å se samlede resultater for hvert enkelt sykehus, og gir samtidig mulighet til å sammenligne flere behandlingsenheter. Etter vi har vist frem den nye nettsiden vil administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae snakke om resultater fra kvalitetsregistre som grunnlag for å forstå og beslutte utforming av "sørge-for"-ansvaret i spesialisthelsetjenesten.              

Webinaret vil bli ledet av Eva Stensland, leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.