Kompletthet og korrekthet av Norsk Hjerteinfarktregister