Interregional styringsgruppe

Interregional styringsgruppe

Organisering

De fire regionale helseforetakene har organisert styringen av sitt felles oppdrag med nasjonale kvalitetsregistre i en Interregional styringsgruppe. Styringsgruppen har åtte medlemmer – en RHF-representant og en registerkyndig fagperson fra hver region - og tre observatører fra hhv Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet (Hdir) og Folkehelseinstituttet (FHI).

Styringsgruppens oppgaver

  • Styringsgruppen skal sørge for samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser til medisinske kvalitetsregistre.
  • Koordinere samhandling med sentrale myndigheter.
  • Utvikle hensiktsmessig faglig, teknisk og organisatorisk infrastruktur på kvalitetsregisterområdet.
  • Anbefale nye nasjonale kvalitetsregistre etter råd fra Ekspertgruppen
  • Utforme felles krav og standarder til nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
  • Legge til rette for god utnyttelse av data fra registrene.
  • Utvikle Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, og bidra til god forankring og koordinering mot de regionale helseforetakene og registre som er lokalisert der.

Styringsgruppen rapporterer til AD-møtet, og styringsgruppens strategier for kvalitetsregisterarbeidet skal forankres i ledelsen av de regionale helseforetakene.
Nasjonalt servicemiljø ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er sekretariat for styringsgruppen.

 

Medlemmer

(pr. mai 2017)

Medlemmer

  

Olav Røise (leder)

Representant for registre i Helse Sør-Øst

olav.roise@medisin.uio.no

Ole Tjomsland

Helse Sør-Øst RHF

ole.tjomsland@helse-sorost.no

Tore Solberg

Representant for registre i Helse Nord

tore.solberg@unn.no

Finn Henry Hansen

Helse Nord RHF

finn.henry.hansen@helse-nord.no

Sverre Sandberg

Representant for registre i Helse Vest

sverre.sandberg@isf.uib.no

Pål Iden

Helse Vest RHF

pal.iden@helse-vest.no

Bent Indredavik

Representant for registre i Helse Midt-Norge

bent.indredavik@ntnu.no

Kjell Åsmund Salvesen

Helse Midt-Norge RHF

Kjell.Asmund.Salvesen@helse-midt.no

Observatører

  

Hanne Narbuvold

Helsedirektoratet

Hanne.Narbuvold@helsedir.no

Elisabeth Hagen

Folkehelseinstituttet

Elisabeth.Hagen@fhi.no

Nils Gullhaug

Direktoratet for e-helse

Nils.Gullhaug@ehelse.no

Wenche Reed

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

WRE@ous-hf.no

Vinjar Fønnebo

Leder av ekspertgruppen

vinjar.fonnebo@uit.no

Torunn Omland Granlund

Helse- og omsorgsdepartementet

Torunn-Omland.Granlund@hod.dep.no

Arkiv

Møter i interregionalstyringsgruppe for 2015. Les mer her.
Møter i interregionalstyringsgruppe for 2014. Les mer her.
Møter i interregional styringsgruppe for 2016. Les mer her.
Møter i interregionalstyringsgruppe for 2017. Les mer her.