Kurs, konferanser og seminarer

Kurs, konferanser og seminarer

PROM konferanse onsdag 5. juni 2019

Hald av datoen for årets store begivenhet! Som tidlegare vil arrangementet finne stad i Storstuen, Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus.

Program kjem seinare.

Tidligare arrangement

Kurs i Multippel Imputering

Kurset var gjennomført 4. oktober 2018

Stad: Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Foreleser: Stian Lydersen

Kurset vil være en innføring i multippel imputering av manglende data. Referanser: Bjørnstad, J. F. & Lydersen, S. 2012, "Missing data," In Medical statistics in clinical and epidemiological research, M. Veierød, S. Lydersen, & P. Laake, eds., Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 429-461.

Workshop i anvendt bruk av eksplorerende faktoranalyse

Kurset vart gjennomført 24. septermber 2018, kl 09 - 15

Stad: Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Foreleser: Kyrre Breivik

Eksplorerende faktoranalyse er en meget sentral statistisk analysemetode i arbeidet med pasientrapporterte data. Beklageligvis er det mye som tyder på at metoden ofte ikke blir brukt helt i tråd med de anbefalingene som typisk blir gitt av eksperter innenfor temaområdet. Kurset fokuserer på anvendt bruk av eksplorerende faktoranalyse og deltakerne er derfor sterkt anbefalt å ta med egen laptop (med SPSS, STATA eller R/Rstudio installert). Det gir også en mulighet til å bruke egne data og bistand til tolkning av resultatene fra analysene vil stå sentralt.

PROM konferanse 30. mai 2018: Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerte PROM konferanse onsdag 30. mai 2018 på Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen.

Tittel på konferansen: Pasientrapporterte data (PROM) - analyse og bruk i medisinske kvalitetsregistre og i klinisk praksis

Program for PROM konferansen 2018 finn du her

 

Innlegga fra konferansen finner du her

 

Kurs i Faktoranalyse

Kurset var gjennomført 5. april 2018, kl 09 - 15

Stad: Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Foreleser: Kyrre Breivik

Meri om kurset finn du her

Kurs i Item Response Theory (IRT)

Kurset vart gjennomført torsdag 7. september 2017, kl 09-15

Stad: Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Foreleser: Kyrre Breivik

Meir om kurset finn du her 

 

PROM konferanse 31.05.2017: Tittel på konferansen: Pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre, forsking og kvalitetsforbetring – framtidas utfordringar og moglegheiter."

Program for PROM konferansen frå mai 2017 finn du her 

Her er innlegga (som PDF) frå konferansen:

Valderas: Using PROMs in Clinical Practice

Rimehaug: PROMIS på norsk - kva er gjort og kva står igjen?

Myhr: Bruk av PROM i medisinske kvalitetsregister

Solstad: NORSE Klinisk tilbakemelding og rutinemessig utkommemåling

Haugstevdt: Bruk av pasientrapporterte data (PROM) i Norsk diabetesregister for vaksne

Schougaard: Erfaringer med å utvikle og implementere PRO-prosjekter i klinisk praksis

Skagen: Juridiske utfordringar ved innhenting av PROM

Skjetne: Elektroniske løysingar for innhenting av PROM

Garratt: EQ-5D: ein indeks for helserelatert livskvalitet

Breivik: Nokre statistiske utfordringar ved analyser av PROM

 

Rundebordskonferanse 29.09.2016: "Samtidig bruk av pasientrapporterte data (PROM) i kvalitetsregister og klinisk praksis - hvilke utfordringer har vi?"

Behandlarar opplever at pasientrapporterte utfallsmål (PRO-data) kan vere til nytte i individuell pasientbehandling. Dersom PRO-data blir tilgjengeleg i EPJ vil dette kunne bidra til at pasientens stemme i større grad vil bli "høyrt" og behandlar vil kunne fange opp relevant klinisk informasjon, og dermed gje ein meir målretta behandling.

Rapporten fra rundebordskonferansen kan du lese her: Bruk av PROM i kvalitetsregister og klinisk praksis

 

PROMS-seminar 26.05.2016: https://www.kvalitetsregistre.no/aktiviteter/proms-seminar