Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Image
bilde artikkel
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte et seminar for pasient- og brukerrepresentanter på Thon Hotel Opera mandag 6. november. Nær 50 deltakere fra brukerorganisasjoner og kvalitetsregistre var til stede.
Image
colourbox
Flere kvalitetsregistre har avansert i både stadium og nivå, viser ekspertgruppens årlige vurdering av registrenes faglige drift og utvikling.
Image
møte
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre holder sitt heldagsseminar for de nasjonale kvalitetsregistrene og andre med interesse for kvalitetsregistre og kvalitetsforbedring. Seminaret finner sted på Radisson BLU Gardermoen tirsdag 5. mars 2024. Vi håper å se deg der!

Begrenset antall plasser - vær tidlig ute med påmelding!
Image
colourbox
Bekymring for framtida, komplikasjoner og følelse av utbrenthet er vanlig blant voksne med diabetes type 1. Det viser en ny studie basert på pasientrapporterte data (PROMs) fra 10 000 pasienter.
Image
analyse
I april 2024 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning.
Image
tidsskift
Den ferskeste utgaven av Tidsskrift for Norsk forening for epidemiologi er dedikert medisinske kvalitetsregistre i Norge.
Image
konf23
Hvordan kan helse- og kvalitetsregistre bidra til bedre og sikrere pasientbehandling? Det var gjennomgående tema da mer enn 400 deltakere med interesse for helseregistre var samlet på konferanse.
Image
Shutterstock vurdering
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.
Image
bilde kvalitetet
Det ortopedkirurgiske miljøet ved Stavanger Universitetssykehus har ledet et arbeid der de har oversatt og krysskulturelt adaptert tre spørreskjema som er relevante for ortopedkirurgiske pasienter.