Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data lyser ut midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data i dei nasjonale kvalitetsregistra.
Image
Shutterstock
Faggruppen for kvalitetsforbedring i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte et halvdags seminar om kvalitetsforbedring 28. mai 2021. Seminaret var digitalt, og hadde 61 deltagere som i hovedsak representerte medisinske kvalitetsregistre, kliniske fagmiljø, kompetansetjenester og servicemiljøet i regionene.
Image
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål.
Image
Framtidsretta bruk av pasientrapporterte data i datafangst og analyse
Image
Årsrapporten omhandler aktivitet i servicemiljøet i 2020, og omfatter rapportering på prosjekter, finansiering og arbeid innen feltets viktigste satsingsområder.
Image
For første gang ble Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sitt seminar for pasient- og brukerrepresentanter gjennomført digitalt. Her finner du alle presentasjonene.
Image
Medisinske kvalitetsregistre skal bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten.

Robert Brembo Ottem

Image
Kvalitetsregistre kan nå søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt.