Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer kurset "Introduksjon i longitudinelle analyser" den 8. desember 2022. Velkommen!
Image
analyse

I mars 2023 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning. Dersom du er ekstern student og vil ta eksamen i emnet må du huske søknadsfristen 1. desember.
Image
Seminar 7.nov22

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd 7.november 2022. Her finner du alle presentasjonene.
Image
joa og Braut


Snart vil et nytt nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i psykisk helsevern rulles ut. Registeret skal omfatte alle voksne pasienter i psykisk helsevern, og vil gi verdifull innsikt i effekten av behandlingen som gis ved norske sykehus.
Image
Randi
Det var stort oppmøte og god stemning da servicemiljøene for medisinske kvalitetsregistre møttes for første gang siden 2019.
Image
vurdering

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.
Image
Bilde Randi
Registrene skal sørge for at pasienter med ALS, alvorlige primære hodepiner og barn med hørselstap skal få faglig tilfredsstillende og likeverdig behandling uansett bosted og sosial status.