Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.
Image
Bergen
Fokus for årets konferanse vil vera korleis pasientrapporterte data kan bidra til ei betre helseteneste. Programmet vil innehalda tema som korleis pasientrapporterte data kan nyttast i klinisk praksis, korleis dei kan endra klinisk praksis og korleis dei kan nyttast i helseøkonomiske analysar.

Årets hovedforelesar er Dr. Kate Absolom frå School of Medicine, University of Leeds, UK. Dr. Absolom er ein helseforskar som arbeidar på tvers av forskingsgruppene Patient Centered Outcomes Research (PCOR) og Division of Health Services Research. Innan fagfeltet pasientrapporterte data har arbeidet hennar særleg hatt fokus på å utvikla og evaluera nettbasert teknologi for innhenting av sjølvrapporterte symptomdata frå pasientar med kreft for bruk i klinisk praksis
Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål. Søknadsfristen er 01.09.2023 for begge prosjektene.
Image
Shutterst. Eldre par
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner.
Image
Heidi registerkurs
Det var mange som ønsket å lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data lyser ut midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data i dei nasjonale kvalitetsregistra. Søknadsfristen er 1. april 2023.

Hauke Bartsch

Rådgiver (deltid)

Fatemeh Zamanzad Ghavidel

Rådgiver (deltid)