previous
Registerbeskrivelse
Ønsker man å bli et register med nasjonal status må man utarbeide en utfyllende registerbeskrivelse, samt utarbeide vedtekter og samtykke. Dette utarbeides i samarbeid med nasjonalt servicemiljø regionalt.
Forankring
Forankring hos databehandlingsansvarlig og ansvarlig RHF.
Rettslig grunnlag og konsesjon
Et register må ha et rettslig grunnlag for å innhente og behandle opplysninger om enkelt pasienter.
Vedlegg til søknad
Dokumenter som må vedlegges søknad.
Videre prosess
Beskrivelse av prosessen etter at søknad om nasjonal status er sendt inn.
next