Nasjonale satsninger

Statusrapport for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har gitt ut en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Strategi- og handlingsplan 2016-2020

Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre - Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter. Søknadsfrist er 01.09.2020.

Høy datakvalitet

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke datakvaliteten i registeret.

Valideringshåndbok

Servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering av medisinske kvalitetsregistre. Her finnes forklaringer, anbefalinger, eksempler, linker til relevante nettsider og mer utfyllende litteratur.

Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.