Nasjonale satsninger

Økt dekningsgrad

Oppdatering: Statusrapport fra februar 2017 foreligger

Strategi- og handlingsplan 2016-2020

Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Valideringshåndbok

Servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering av medisinske kvalitetsregistre. Her finnes forklaringer, anbefalinger, eksempler, linker til relevante nettsider og mer utfyllende litteratur.

Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre.