Nasjonale satsninger

Statusrapport for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har gitt ut en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Strategi- og handlingsplan 2016-2020

Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre.

Økt dekningsgrad

Nye prosjektmidler for 2018: Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke om finansiering til gjennomføring av prosjekter for å øke dekningsgraden til sitt kvalitetsregister.

Valideringshåndbok

Servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering av medisinske kvalitetsregistre. Her finnes forklaringer, anbefalinger, eksempler, linker til relevante nettsider og mer utfyllende litteratur.

Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.