Publisering og standardisering av resultater

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

De tidligere «offentliggjøringene» er nå erstattet av interaktive nettsider som kan oppdateres så ofte man ønsker. I forbindelse med de tidligere offentliggjøringene ble det utarbeidet standarder og anbefalinger for hvordan resultater bør presenteres. Det ble også utarbeidet et «Standardiseringsdokument», som drøfter informasjonsformidling generelt og gir en detaljert beskrivelse av hvordan resultatene fra kvalitetsregistrene bør presenteres. Selv om man står fritt i hvordan man vil framstille og formidle sine resultater, er prinsippene og anbefalingene fortsatt relevante.

Nedenfor kan du laste ned diverse standarder og anbefalinger samt supplerende informasjon om grafiske grunnprinsipper, formidling av usikkerhet, utseende på tabeller og eksempel på R-kode.

Anbefalte standarder for tabeller, figurer og farger

Formidling av usikkerhet