Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en nasjonal enhet ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), og regionale enheter i Helse Nord (Tromsø), Helse Midt-Norge (Trondheim), Helse Vest (Bergen) og Helse Sør-Øst (Oslo).

Les mer i serviceerklæringen under.

Serviceerklæring Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

1.       Formål

Med serviceerklæringen ønsker vi å utvikle god kontakt med brukerne av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre samt å avklare forventninger til virksomheten.

2.       Hvem er vi?

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av SKDE og regionale servicemiljø i henholdsvis Helse Vest, Helse Midt- Norge og Helse Sør-Øst og Helse Nord. Det nasjonale servicemiljøet har kompetanse på opprettelse og drift av kvalitetsregistre, jus, personvern, finansiering, statistikk, analyse og rapportering og IKT. Målet er at medisinske kvalitetsregistre gjennom evaluering av klinisk virksomhet skal bidra til en bedre helsetjeneste for befolkningen.

3.       Målgruppe

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre målgruppe er helsepersonell, forskere og administrativt personale ved landets sykehus og den sentrale helseforvaltningen og andre institusjoner som arbeider med helseregistre.

4.       Våre tjenester
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr veiledning og bistand kostnadsfritt for kliniske miljøer som drifter eller skal opprette medisinske kvalitetsregistre.

Vi tilbyr:

 • Veiledning i utvikling og implementering av medisinske kvalitetsregistre (herunder design, variabelvalg/kvalitetsmål samt bygge registerorganisasjon) 
 • Juridisk rådgivning ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre
 • Hjelp til å søke om nasjonal status for et medisinsk kvalitetsregister
 • Utvikling av IKT-løsninger for innregistrering, transport, lagring, utlevering av data
 • Veiledning i arbeidet med å oppnå høy datakvalitet og dekningsgrad
 • Statistisk veiledning ved utarbeidelse av rapporter
 • Utvikling av elektroniske resultatløsninger som gir mulighet for å formidle resultater til ulike mottakere
 • Hjelp til utarbeidelse av årsrapport
 • ​Hjelp til oppstart og oppfølging av klinisk forbedringsarbeid med bruk av kvalitetsregisterdata
 • Hjelp til gjennomføring av dekningsgradsanalyser​
 • Veiledning i forbindelse med samhandling med industrien
 • Hjelp til å involvere pasient- og brukerorganisasjoner i registrene
 • ​Hjelp til å formidle resultater fra registeret til allmenheten

5.       Hvordan komme i kontakt med oss
Ring oss på telefon 77755800 eller send oss en e-post til servicemiljoet@skde.no
Informasjon om ansatte finner du på

6.       Hvordan informerer vi
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre informerer om saker som omhandler medisinske kvalitetsregistre på www.kvalitetsregistre.no, her kan du også abonnere på nyhetsbrev fra servicemiljøet

7.       Kontakt med media
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre mottar gjerne henvendelser media. Kontakt oss gjerne via e-post, servicemiljoet@skde.no, eller kontakt kommunikasjonsrådgiver på tlf 91 11 57 62

8.       Innsyn i offentlige dokumenter
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har plikt til å gi fult innsyn i dokumenter når disse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt offentlighet av andre årsaker

9.       Hjelp oss å forbedre vår service
Gi oss gjerne tilbakemelding skriftlig eller muntlig om hva nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre kan gjøre for å bli bedre