Fagsenter for pasientrapporterte data

Fagsenter for pasientrapporterte data ble opprettet i 2013 og er en del av servicemiljøet ved SKDE. Fagsenter for pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre skal være et rådgivende organ overfor regionale servicemiljø og interregional styringsgruppe, samt yte direkte rådgivning med hensyn til PROMs overfor enkeltregistre.

Arbeidet omfatter blant annet å legge til rette for at kvalitetsregistrene på en smidig datateknisk måte kan innhente pasientrapporterte data. Videre skal Fagsenteret bistå registrene i valg av verktøy - fortrinnsvis ved bruk av etablerte standardiserte og validerte instrumenter - men også utvikling av nye instrumenter ved behov.