Fagsenter for pasientrapporterte data

Om Fagsenter for pasientrapporterte data

Fagsenter for pasientrapporterte data ble opprettet i 2013 og er en del av servicemiljøet ved SKDE. Fagsenter for pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre skal være et rådgivende organ overfor regionale servicemiljø og interregional styringsgruppe, samt yte direkte rådgivning med hensyn til PROMs overfor enkeltregistre.

Arbeidet omfatter blant annet å legge til rette for at kvalitetsregistrene på en smidig datateknisk måte kan innhente pasientrapporterte data. Videre skal Fagsenteret bistå registrene i valg av verktøy - fortrinnsvis ved bruk av etablerte standardiserte og validerte instrumenter - men også utvikling av nye instrumenter ved behov.

Kontaktinformasjon

Fagsenterets telefon: 55 57 58 96

 

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
789

Anette Storesund

Leder
Mobil: 99735274
613

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver
Mobil: 55 97 58 96
788 Kjersti Oterhals

Kjersti Oterhals

Spesialrådgiver
Mobil: 95890403
610

Tone M. Norekvål

Spesialrådgiver / professor
Mobil: 990 44 635
614

Marjolein M. Iversen

Spesialrådgiver / professor
Mobil: 902 55 044
1133

Kyrre Breivik

Spesialrådgiver
Tlf: +47 56 10 72 18
611

John Roger Andersen

Rådgiver
Mobil: 48278186
1239

Jorunn Kirkeleit

Rådgiver
Mobil: 95200121