Fagsenter for pasientrapporterte data

Om Fagsenter for pasientrapporterte data

Fagsenter for pasientrapporterte data ble opprettet i 2016 og er en del av servicemiljøet ved SKDE. Fagsenter for pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre skal være et rådgivende organ overfor regionale servicemiljø og interregional styringsgruppe, samt yte direkte rådgivning med hensyn til PROMs overfor enkeltregistre.

Arbeidet omfatter blant annet å legge til rette for at kvalitetsregistrene på en smidig datateknisk måte kan innhente pasientrapporterte data. Videre skal Fagsenteret bistå registrene i valg av verktøy - fortrinnsvis ved bruk av etablerte standardiserte og validerte instrumenter - men også utvikling av nye instrumenter ved behov. 

Kontaktinformasjon

Fagsenterets telefon: 55 57 58 96

 

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
610

Tone M. Norekvål

Leiar, Fagsenter for pasientrapporterte data
Mobil: 99044635
613

Inger Elise Engelund

Koordinator/rådgiver
Mobil: 55 97 58 96
789 Randi Bertelsen

Randi Jacobsen Bertelsen

Spesialrådgiver
Mobil: 99674046
788 Kjersti Oterhals

Kjersti Oterhals

Spesialrådgiver
Mobil: 95890403
612

Cathrine Bjorvatn

Spesialrådgiver
Mobil: 99574850
614

Marjolein M. Iversen

Spesialrådgiver
Mobil: 90255044
611

John Roger Andersen

Rådgiver
Mobil: 48278186
849

Tove Aminda Hanssen

Rådgiver