Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE

Om Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av en nasjonal enhet ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), og regionale enheter i Helse Nord (Tromsø), Helse Midt-Norge (Trondheim), Helse Vest (Bergen) og Helse Sør-Øst (Oslo).

Les mer i serviceerklæringen under.

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
516

Eva Stensland

Leder, Nasjonalt servicemiljø
Mobil: 928 36 036
519

Philip A. Skau

Leder, region nord
Mobil: 99572661
999

Marianne Nicolaisen

Rådgiver
Mobil: 91365951
600

Are Edvardsen

Spesialrådgiver
Tlf: 92299632
630

Lena Ringstad Olsen

Statistiker
Mobil: 98891386
1162

Elin Marthinussen Gustavsen

Analytiker
Mobil: 906 66 908
1164

Yohannes Tesfay

Rådgiver
Mobil: 938 53 190
609

Heidi Talsethagen

Seniorrådgiver/jurist
Mobil: 97028297
606

Vibeke Lund Pettersen

Kommunikasjonsansvarlig
Mobil: 91602381