Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge

Om Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen.

Nasjonalt servicemiljø i region helse Midt er organisert som en fag- og serviceenhet ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital.

Vi ber om at alle nye henvendelser skal gå gjennom fagsenterets e-postadresse: kvalitetsregistre@helse-midt.no

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet Olav Kyrres gate 9,
7030 Trondheim

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
622

Elin Tollefsen

Leder, region Midt-Norge, overlege
Mobil: 97570946
624

John Petter Skjetne

Produktansvarlig MRS
Mobil: 90065088