Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst

Om Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Les mer i Serviceerklæringen under.

Hos Helse Sør-Øst RHF er ansvaret for det nasjonale servicemiljøet tillagt Avdeling for medisin og helsefag, og koordineres av Stab Forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus (OUS).

I tillegg bidrar en rekke andre enheter ved OUS inn i servicemiljøet:

  • Stab IKT
  • Stab pasientsikkerhet og kvalitet
  • Personvernombud
  • Forskningsstøtteenheten, Oslo sykehusservice (OSS)
  • Institutt for medisinsk informatikk, Klinikk for kreft kirurgi og transplantasjon

All kontakt med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst skal gå gjennom e-postadresse: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Oslo
(Fjerde etasje, bygg 1)

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
618

Wenche Reed

Leder, region Sør-Øst
Mobil: 414 99 783
616

Ingebjørg Næs

Spesialrådgiver
Tlf: 35 91 26 35
Mobil: 902 00 028
657

Sissel Jor

IT ansvarlig
Mobil: 99 49 62 88
851

Tore Morten Viland

Spesialrådgiver statistikk
Mobil: 95948440
659

Gitte Høilund-Carlsen Ruud

Rådgiver, IKT
Mobil: 99012128
658

Jan Helge Wergeland

Rådgiver IKT
Mobil: 906 91 607
653

Pål Bakke

Spesialrådgiver økonomi
Mobil: 97975887
1144

Natalia Naberezhneva

Spesialrådgiver