Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst

Om Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Les mer i Serviceerklæringen under.

Hos Helse Sør-Øst RHF er ansvaret for det nasjonale servicemiljøet tillagt Avdeling for biobank og registerstøtte, Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus (OUS).

All kontakt med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst skal gå gjennom e-postadresse: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Oslo
(Fjerde etasje, bygg 1)

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
618

Øyvind Hesselberg

Leder, region Sør-Øst
Mobil: 916 18 106
616

Ingebjørg Næs

Spesialrådgiver
Tlf: 35 91 26 35
Mobil: 902 00 028
851

Tore Morten Viland

Spesialrådgiver statistikk
Mobil: 95948440
659

Gitte Høilund-Carlsen Ruud

Rådgiver, IKT
Mobil: 99012128
658

Jan Helge Wergeland

Rådgiver IKT
Mobil: 906 91 607
1144

Natalia Naberezhneva

Spesialrådgiver