Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst

Om Nasjonalt servicemiljø region Sør-Øst

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Les mer i Serviceerklæringen under.

Hos Helse Sør-Øst RHF er ansvaret for det nasjonale servicemiljøet tillagt Avdeling for medisin og helsefag, og koordineres av Stab Forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus (OUS).

I tillegg bidrar en rekke andre enheter ved OUS inn i servicemiljøet:

  • Stab IKT
  • Stab pasientsikkerhet og kvalitet
  • Personvernombud
  • Forskningsstøtteenheten, Oslo sykehusservice (OSS)
  • Institutt for medisinsk informatikk, Klinikk for kreft kirurgi og transplantasjon

All kontakt med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Sør-Øst skal gå gjennom e-postadresse: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Oslo
(Fjerde etasje, bygg 1)

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
618

Wenche Reed

Leder, region Sør-Øst
Mobil: 41499783
616

Ingebjørg Næs

Spesialrådgiver
Tlf: 35912635
Mobil: 90200028
620

Jørgen Aarøe

Spesialrådgiver
Mobil: 47708517
617

Yusman Kamaleri

Spesialrådgiver
Mobil: 93472122
851

Tore Morten Viland

Spesialrådgiver
Mobil: 95948440
654

Heidi Thorstensen

Stab pasientsikkerhet og kvalitet, OUS HF
653

Pål Bakke

Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS HF
655

Helge Grimnes

Stab pasientsikkerhet og kvalitet, OUS HF
656

Tor Åsmund Martinsen

Stab pasientsikkerhet og kvalitet, OUS HF
658

Jan Helge Wergeland

Stab IKT, OUS HF
657

Sissel Jor

Stab IKT, OUS HF
659

Gitte Høilund-Carlsen Ruud

Stab IKT, OUS HF
660

Frode Heimdal

Stab IKT, OUS HF