Nasjonalt servicemiljø region Vest

Om Nasjonalt servicemiljø region Vest

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Les mer i serviceerklæringen under.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest består av Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest og medarbeidere i Helse Vest IKT. Fagsenteret er lokalisert til Seksjon for Forskning og Innovasjon, Helse Bergen.

Vi ber om at alle nye henvendelser går via Fagsenteret sin postkasse:

E-post: kvalitetsregistre@helse-vest.no

Kontaktinformasjon

Telefon:
E-post: 
kvalitetsregistre@helse-vest.no
 

Besøksadresse

Haukeland Universitetssjukehus
Bygg: Armauer Hansens Hus
Adresse: Haukelandsveien 28
3. etg.

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
752

Kari Guldbrandsøy

Leder, region Vest
Tlf: 55 97 55 59
Mobil: 402 25 558
633

Marie Wåtevik (permisjon frem til 01.01.2021)

Rådgiver
Tlf: 55 97 07 98
Mobil: 924 24 066
636

Bernt Olav Økland

Spesialrådgiver
Mobil: 400 13 337
1004

Sigrid Justad Ravnsborg

Rådgiver
Tlf: 55 97 07 98
Mobil: 975 31 039
1168

Endre Kvåle Evjen

Rådgiver
Tlf: 55 97 55 56
1167

Stian Tufte Veisene

Rådgiver
Tlf: 55 97 54 50
1166

Ingrun Terjesdotter Miljeteig

Rådgiver
Tlf: 55 97 55 56
1222

Eirik Kvam Goksøyr

Rådgiver
Mobil: 950 69 914
637

Karl Ove Hufthammer

Statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 909 15 386
641

Bodil Lekve

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 94
Mobil: 481 87 707
642

Marianne Warholm

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 87
Mobil: 982 57 966
1005

Kristin Farestvedt

Leder Seksjon styringsdata, Helse Vest IKT
Mobil: 95816612