Nasjonalt servicemiljø region Vest

Om Nasjonalt servicemiljø region Vest

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Les mer i serviceerklæringen under.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest består av Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest og medarbeidere i Helse Vest IKT. Fagsenteret er lokalisert til Seksjon for Forskning og Innovasjon, Helse Bergen.

Fagsenter for pasientrapporterte data er en del av det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre og er lokalisert i Helse Bergen. Mer informasjon om Fagsenter for pasientrapporterte data.  

Fagsenteret for medisinske registre i Helse Vest har åtte medarbeidere i ulike stillingsprosenter, og består av rådgivere, jurist, biostatistiker, samt merkantil støtte. I Helse Vest IKT er det fem medarbeidere som arbeider med utvikling og forvaltning av medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest.

Vi ber om at alle nye henvendelser går via Fagsenteret sin postkasse:

E-post: kvalitetsregistre@helse-vest.no

Kontaktinformasjon

Telefon:
E-post: 
kvalitetsregistre@helse-vest.no
 

Besøksadresse

Haukeland Universitetssjukehus
Bygg: Armauer Hansens Hus
Adresse: Haukelandsveien 28
3. etg.

Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Seksjon for forsking – Fagsenter for kvalitetsregistre
Postboks 1400
5021 Bergen

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
752

Kari Guldbrandsøy

Leder, region Vest
Tlf: 55 97 55 59
Mobil: 402 25 558
633

Marie Wåtevik

Rådgiver
Tlf: 55 97 07 98
Mobil: 924 24 066
634

Linn Jeanette Waagbø

Rådgiver
Tlf: 55 97 08 22
Mobil: 970 78 813
635

Stephan Bruland

Rådgiver
Tlf: 55 97 55 56
Mobil: 920 96 488
636

Bernt Olav Økland

Rådgiver
Tlf: 55 97 70 56
Mobil: 400 13 337
806 Lena Kristin Bache-Mathiesen

Lena Kristin Bache-Mathiesen

Rådgiver/statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 95 27 37 58
637

Karl Ove Hufthammer

Statistiker
Tlf: 55 97 54 50
Mobil: 909 15 386
639

Dan A. Fosse

Konsulent
Tlf: 55 97 70 78
Mobil: 400 42 824
641

Bodil Lekve

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 94
Mobil: 481 87 707
642

Marianne Warholm

Utvikler / forvalter, HV IKT
Tlf: 55 97 80 87
Mobil: 982 57 966
643

Annette Søgnesand

Utvikler / forvalter, HV IKT
Mobil: 97 95 81 53
645

Austin Bingham

Utvikler