Servicemiljøet region Nord

Om Servicemiljøet region Nord

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Les mer i Serviceerklæringen under.

Det regionale servicemiljøet i Helse Nord er organisert under Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), og har ansvar for oppfølging av registrene i regionen. Per 2016 er det ansatt en rådgiver og en statistiker i 100% stillinger som har et særskilt ansvar for å ivareta denne funksjonen. Leder av Najsonalt servicemiljø SKDE, er også leder for servicemiljøet i region Nord.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord samarbeider med avdelingen UNN-register som er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN-register bistår nasjonale registre med tilhørighet i UNN i daglig drift. 

Servicemiljøet samarbeider også tett med Helse Nord IKT i forbindelse med opprettelse og drift av IKT-løsninger for medisinske kvalitetsregistre. 

Kontaktinformasjon

Telefon 77 75 58 00 
E-post servicemiljoet@skde.no 
 

Besøksadresse

SKDE Senter for klinisk evaluering og dokumentasjon
Helse Nord RHF
Sykehusveien 23, 3. etasje
9019 Tromsø

Postadresse

Nasjonalt servicemiljø/SKDE
Helse Nord HF
Postboks 6428
9294 Tromsø

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
519

Philip A. Skau

Leder, region nord
Mobil: 99572661
608

Kevin Thon

Statistiker
Mobil: 93872655