Servicemiljøet region Nord

Om Servicemiljøet region Nord

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord tilbyr bistand for opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre med tilhørighet i regionen. Les mer i Serviceerklæringen under.

Det regionale servicemiljøet i Helse Nord er organisert under Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), og har ansvar for oppfølging av registrene i regionen. Per 2016 er det ansatt en rådgiver og en statistiker i 100% stillinger som har et særskilt ansvar for å ivareta denne funksjonen. Leder av Najsonalt servicemiljø SKDE, er også leder for servicemiljøet i region Nord.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Nord samarbeider med avdelingen UNN-register som er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN-register bistår nasjonale registre med tilhørighet i UNN i daglig drift. 

Servicemiljøet samarbeider også tett med Helse Nord IKT i forbindelse med opprettelse og drift av IKT-løsninger for medisinske kvalitetsregistre. 

Kontaktinformasjon

Telefon 77 75 58 00 
E-post servicemiljoet@skde.no 
 

Besøksadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø
Fløy C0, Plan 5

Postadresse

Nasjonalt servicemiljø/SKDE
Postboks 6
9038 Tromsø

Ansatte

Ansvarsområder Kontakt
999

Marianne Nicolaisen

Rådgiver
Mobil: 91365951
608

Kevin Thon

Statistiker
Tlf: 77755815
Mobil: 93872655