Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)

Kontakt

Sverre Martin Nesvåg 
sverre.martin.nesvag@sus.no

Registeret er nyoppstartet og har foreløpig ikke resultater for publisering.

Registeret fikk nasjonal status av Helsedirektoratet i desember 2018. Fram til da har registeret vært prøvd ut i ulike behandlingstiltak i Helse Vest over flere år. For utprøvingsformål ble registeret laget i Excel. Excel-versjonen danner grunnlaget for den nettversjonen HEMIT nå skal utvikle. Vi håper å ha registeret klart for drift i 2020. Helse Stavanger er dataansvarlig for registeret og KORFOR skal stå for driften. Det er etablert en Faglig rådgivningsgruppe for registeret.

Årsrapporter